Ether

Význam: 1. etyléter bezbarvá kapalina vyrobená z lihu, používaná jako rozpouštědlo a k narkóze; 2. látka, jejíž molekula obsahuje dvě uhlíkaté skupiny propojené kyslíkem; 3. ve starém Řecku látka vyplňující vesmírný prostor

Další cizí slova

Abatyše

představená ženského kláštera některých řádů

Prezent

dar; nehodný člověk, prevít

Sporožiro

druh bezhotovostního běžného účtu

Etuje

pouzdro, schránka

Tiamin

vitamin B

Batygrafie

průzkum vodních hloubek