Evangelizace

Význam: hlásání a šíření evangelia

Další cizí slova

Agnát

pokrevný příbuzný v mužské linii

Flexura

ohbí, ohyb; zakřivený tvar orgánu nebo jeho části; porušení vrstvy horniny ohybem

Cheilitida

zánět rtu

Segno [seňo]

notová značka, od níž se má skladba opakovat

Synthi-pop [sintypop]

melodická, často až naivní hudba s bohatý m využíváním syntezátorů

Hydraulický

1. vodní; 2. související s hydraulikou, založený na zákonech hydrauliky