Evropocentrismus

Význam: přesvědčení, že Evropa byla a je centrem světové kultury a myšlení, eurocentrizmus

Další cizí slova

Neotektonika

obor geologie zkoumající čtvrtohorní tektonické pohyby a jimi vzniklé struktury

Fleece [flís]

jemná, hebká, měkká tkanina užívaná na svrchní teplé ošacení

Apollinský

světlý, rozumový, intelektuální, mravně čistý

Chronometr

časoměr; přesné přenosné hodiny

Osteologie

nauka o kostech

Pyton

nejedovatý had, v Indonésii slouží jako hlídač obydlí, zahrad a dětí