Expanse

Význam: zvětšování, rozšiřování, rozpínání

Další cizí slova

Diskreditovat

připravit o důvěru, pomluvit; d. se ztratit důvěryhodnost

Liberalista

přívrženec ideologie liberalizmu

Public relations [pablik rilejšns]

styk s veřejností, vztah k veřejnosti; cílevědomé ovlivňování veřejnosti s využitím sociologie a psychologie

Ahinsá

neubližování živým, princip východních náboženství

Izopora

izolinie ročních změn některých složek magnetického pole Země

Menarche

první menstruace