Expektace

Význam: očekávání, předpoklad, výhled

Další cizí slova

Doorbeg [dórbeg]

bezpečnostní vak uložený ve dveřích osobního automobilu a chránící cestující před nárazem z boku vozidla

Postgraduální

pokračovací, další odborné studium po dokončení vysoké školy

Termodifuze

tepelná difuze

Trip

cesta, výlet; omámení, halucinace způsobená drogami

Vaudeville [vódvil]

satirická píseň s prostou melodií; veseloherní divadelní žánr se zpěvy

Askripce

dosažení vyššího společenského postavení na základě příslušnosti k privilegovaným vrstvám, díkyy rodovému původu