Explodovat

Význam: vybuchnout, vybuchovat

Další cizí slova

Gruntovat

1. důkladně uklízet; 2. vytvářet grunt

Favela

chudinská čtvrť s nízkou životní úrovní ve městech Latinské Ameriky, okrajová část města s chatrčemi

Fonetický

zvukový, výslovnostní

Autoerotismus

patologická láska k vlastní osobě, sexuální vzrušení při pozorování vlastního těla

Diaspora

rozptýlení; dlouhodobý pobyt náboženské nebo etnické skupiny v cizím prostředí; část rostliny zajišťující rozmnožování oddělená od mateřské rostliny

Hastrman

vodník