Explozivní

Význam: výbušný,třaskavý

Další cizí slova

Cink

1. starý dechový dřevěný nástroj; 2. oční zákal; 3. podvodná značka na kartách

Verbalizovat

převádět do slovní formy, vyjádřit slovně

Akro-

první část složených slov mající význam 1. vrcholný, vrchní, nejvyšší; 2. okrajový

Trans

hypnotický nebo extatický stav; mrákotný stav

Selektor

zařízení umožňující výběr, selekci

Satelizace

slovo satelit (průvodce, bodyguard) přišlo do Evropy snad z etruštiny přes latinu (srv. Český etymologický slovník, LEDA). V oblasti pedagogiky by satelizace mohla znamenat například vytvoření pedagogického vztahu. Přesnější význam musí takovým neologismů