Extrasenzorický

Význam: mimosmyslový, vnímaný jinak než smysly

Další cizí slova

Difuse

pohyb částic vyvolaný gradientem, např. teplotním,koncentračním

Axiologie

učení o hodnotách, jejich povaze, místě a vztazích

Exmistr

bývalý mistr v určité sportovní disciplíně

Vitální

týkající se vitality, životní, živý, temperamentní

Frankofonní

užívající francouzštiny

Distance

1. vzdálenost, odstup; 2. dočasné vyloučení ze soutěže