Extrovní

Význam: oddělený, samostatný, zvláštní; mimořádný, výjimečný

Další cizí slova

Perspirace

dýchání kůží

Intelektuálština

afektované napodobování výrazů a postojů intelektuálů, bez zakladních aspektů vzdělání; "hraní" si na intelektuála

Aniso-

první část složených slov mající význam nestejný, nestejnost

Inkompetence

neoprávněnost, nepříslušnost, nepovolanost

Mezo-

první část složených slov mající význam střední, prostřední

Politika

veřejná činnost, správa; řízení státu; vztahy mezi státy