Facilitace

Význam: usnadnění, obv. výkonu nebo aktivity

Další cizí slova

Rezonance

ohlaš, odezva, ozvěna, souznění; 1. shoda kmitočtů vlastních kmitů soustavy s kmitočtem zdroje; 2. název krátce žijících hadronů

Proveditor

hodnostář v Benátké republice

Corpus [korpus]

1. tělo, těleso; 2. ozvučná skříň nástroje; 3. soupis památek zahrnující pouze určitý materiál; 4. pečený pekárenský polotovar

Monzun

pravidelný vítr ve spodních vrstvách troposféry, např. v jihovýchodní Asii

Humorizmus

humoristický literární směr

Novokain

místní anestetikum a látka prodlužující účinky penicilinu, prokain