Fascio

Význam: sjednocení, svazek prutů; základ pojmu fašizmus

Další cizí slova

Komutace

výměna, záměna

Sakrální

1. bohoslužebný, svatý, posvátný, chrámový; 2. bederní, oblast křížové kosti

Pedagogika

věda o výchově, metodách vzdělávání a vyučování

Pluviál

liturgický plášť; deštivé a teplotně mírné období pleistocénu

Kinese

neřízený pohyb organizmu vyvolaný specifickými podněty

Exterminace

vyhlazení, vyhubení, vymýcení, genocida