Fashion [fešn]

Význam: móda, módní

Další cizí slova

Meteroid

těleso pohybujíci se v meziplanetárním prostoru(tzn.meteorit dříve než prolétne atmosférou)

Oscilo-

první část složených slov mající význam kmitání, rychlé střídání

Bovden

ocelové lanko v ohebné trubici umožňující mechanické ovládání na dálku

Aktologie

věda o motorice člověka, antropomotorika, antropokinetika

Tremp

táborník ve volné přírodě

Splint

výztuha, která se zavádí do nosu po operaci (úpravě) nosní přepážky