Feminita

Význam: ženské rysy chování a osobnosti

Další cizí slova

Cynik

necitelný, otrlý, bezohledný člověk

Retrakce

stahování, smrštění, odtažení, zkrácení

Fakt

skutečnost, událost, skutek, ověřený jev

Kundeliní

magická hadí síla v indickém náboženském myšlení

Densitometrie

měření optických hustot zpracovaných foto afických záznamů

Kloaka

kanál, stoka; společný vývod trávicí, vylučovací a pohlavní soustavy některých obratlovců; časopis nízké mravní i kulturní úrovně