Flash

Význam: fleš

Další cizí slova

Bootleg [bútleg]

nezákonně nahraná a prodávaná gramodeska

Filafil

vzorek se šikmým schodkovitým řádkováním, tvořený vazbou a kombinací dvou kontrastních barev v osnově i útku

Amor

symbol lásky a jeho zobrazení v podobě jinocha s lukem a šípy

Dezinformace

záměrně zkreslená informace, uvedení v omyl

Computer [kompjútr]

elektronický počítač

Cirkumcíze

obřízka