Flauta

Význam: 1. flétna; 2. úplné bezvětří (v jachtingu); 3. obchodní plachetní loď nizozemského původu se třemi stěžni

Další cizí slova

Metabolit

produkt látkové přeměny

Inhibice

překážka; útlum, zastavení, zadržování; zákaz

Myokardosa

nezánětlivé onemocnění srdečního svalu

Predikace

přisouzení; výpověď o podmětu, subjektu; jaz. skladebný vztah slovesa a částí věty, které toto sloveso řídí

Astrometeorologie

disciplína užité astrologie pokoušející se o dlouhodobé meteorologické předpovědi na astrologickém základě

Paralaxa

úhel, který svírají směry vedené ze dvou různých míst prostoru k pozorovanému tělesu; zdánlivý rozdíl polohy předmětu vzhledem k pozadí při pozorování ze dvou různých míst