Flektívní

Význam: ohebný, flexivní

Další cizí slova

Apokatastáza

obnova, návrat bývalého ideálního, dokonalého stavu světa

Observace

pozorování, dohled; měření

Proteosyntéza

biosyntéza bílkovin

Salamandr

1. mlok; 2. elementál, duch ohně

Judicium

soud, soudní výrok schopnost úsudku, úsudek

Cedent

postupitel, kdo postupuje jinému nějaké právo