Flektívní

Význam: ohebný, flexivní

Další cizí slova

Hispanistika

obor zabývající se jazykem, historií a kulturou španělského národa

Diabolismus

kult satana

Galantnost

pozornost, zdvořilost vůči ženám

Bastardizace

mezidruhové křížení, bastardace

Glejt

listina, potvrzení, průvodní list zaručující bezpečnost

Kameje

drahý kámen s reliéfní řezbou, druh gemy