Flór

Význam: květ, rozkvět, výkvět; být ve flóru být středem pozornosti, mít úspěch; lehká tkanina na závoje

Další cizí slova

Vizitka

navštívenka

Mikroten

vysokotlaký, lineární, krystalický polyetylén

Castrizmus

politický systém na Kubě za F. Castra

Nehumánní

nelidský

Planografie

fotomechanické rozmnožování plánů, kreseb

Ajznboňák

železničář