Floskule

Význam: květnatý výraz; bezobsažná fráze, pouze naučená věta

Další cizí slova

Advokát

právník poskytující právní pomoc; zastánce, obhájce

Asanace

1. soubor opatření vedoucí ke zlepšení, ozdravění životního prostředí; 2. voj. dekontaminace

O.k. [oukej]

prima, v pořádku; souhlas

Velára

zadopatrová (měkkopatrová) souhláska

Propaganda

veřejné šíření myšlenek, názorů s cílem získat přívržence

Engineering [inžinýring]

poskytování inženýrských služeb