Foliace

Význam: lístkování, krystalizace ve formě lístků

Další cizí slova

Eury-

první část složených slov mající význam široký, rozsáhlý, rozmanitý

Panter

levhart, leopard

Substantivita

schopnost barviv vybarvovat

Optimalisace

proces výběru nejlepší varianty z množství možných jevů

Helio-

první část složených slov mající význam slunce, světlo

Triedr

binokulární hranolový dalekohled dávající nepřevrácený obraz