Fonendoskop

Význam: lék. nástroj k vyšetřování poslechem

Další cizí slova

Ekonomizér

předehřívač tekutin využívající zbytkového tepla spalin

Thorako-

první část složených slov mající význam hrudník, hrudníkový, hruď, hrudní

Plutonista

stoupenec plutonizmu, vulkanista

Fátum

osud

Carmen figuratum [karmen figurátum]

tvarovaná báseň, báseň grafickou formou napodobující tvar nějakého předmětu, ideogram, kafigram

Organicismus

vysvětlování společenských procesů biologickými zákonitostmi živých organizmů