Forfeiting [fórfejtyng]

Význam: forma financování zahraničního obchodu bankovním úvěrem nebo odkoupením pohledávek

Další cizí slova

Gymnasista

žák, student gymnázia

Bibliomantie

věštění z bible

Senior

starší ze dvou lidí stejného jména; příslušník starší věkové kategorie; člen sboru požívající zvláštní úcty

Psychopatie

duševní porucha, nemoc, úchylka

Paragenese

společenství minerálů vytvořené jedním nerostotvorným procesem

Estron

ženský (samičí) pohlavní hormon ze skupiny estrogenů