Fotogrammetrie

Význam: obor zabývající se určováním tvaru, rozměrů a polohy předmětů v prostoru ze snímků pořízených z výšky nebo ze země bez přímého proměřování

Další cizí slova

Silon

umělá tkanina

Tinktura

1. lihový, vinný, vodní výluh z rostlinných i živočišných drog; 2. heraldické označení barev vyskytujících se na erbech

Glykonurie

vylučování glukózy močí

Polymerisace

chemická reakce, kterou z monomeru nebo směsi monomerů vzniká polymer

Markka

finská marka

Redwood [redvúd]

červené dřevo, zejména sekvojové, borovicové či modřínově