Fotolitografie

Význam: způsob fotoreprodukce

Další cizí slova

Punkt

bod, místo, tečka, punktum

Okazionalizmus

názor o příležitostném božím zprostředkování duchovního a hmotného

Onomatopoický

zvukomalebný

Transkribovat

přepisovat, přepsat jiným způsobem, provádět transkripci

Patologie

obor zabývající se chorobnými jevy a pochody v organizmech

Deklaratorní

vysvětlující, prohlašující, zjišťující