Foton

Význam: kvantum elektromagnetického pole

Další cizí slova

Irigace

zavlažování půdy, zavodňování;lék. závlaha, výplach

Unitarizmus

1. systém organizace státní moci vykonávané jednotně ústřední vládou; 2. náboženské hnutí zdůrazňující jednotu Boha a odmítající dogma o Trojici

Šokink

urážlivý, pohoršlivý, šokující

Experiment

pokus; metoda výzkumu nebo vědeckého ověření

Nigrosin

umělé modročerné barvivo

Involvovat

zahrnout, zahrnovat, včlenit něco; vtáhnout, zatáhnout někoho (do větší akce, podniku ap.); být namočen