Frazeologie

Význam: soubor ustálených slovních spojení v daném jazyce; nauka o nich

Další cizí slova

Halali

lovecké fanfáry, troubení při ukončení lovu

Magnetostrikce

změna rozměrů materiálu při zmagnetování

Parekie

soužití dvou druhů živočichů, kdy jeden vyhledává jiného, který mu poskytuje ochranu

Cotillon [kotyjón]

francouzský společenský tanec; drobný dárek, který dávala tanečnice tanečníkovi na plese

Patriotismus

vlastenectví, láska k rodišti

Tetrarcha

vladař bez královského titulu podřízený Římu a vládnoucí ve čtvrtině státu