Frazeologizmus

Význam: ustálené spojení slov

Další cizí slova

Sovchoz

státní zemědělský podnik, státní statek v SSSR

Rustika

1. zdivo z hrubě opracovaných kvádrů; 2. monumentální písmo raného středověku s protáhlými písmeny

Socializace

1. zespolečenštění, zestátnění; 2. proces osvojení jazyka, lidských forem, norem chování, hodnot a mezilidských vztahů

Cerebrum

mozek, encefalon

Energo-

první část složených slov mající význam energie, energetický

Redisový

se zploštělou špičkou