Fusekle

Význam: ponožky, fusky

Další cizí slova

Neologizmus

jaz. novotvar

Flebologie

nauka o žílách

Realimentace

obnovení výživy, zlepšování stavu výživy

Provincialismus

nedostatek širšího rozhledu; krajové slovo nebo rčení

Klast

úlomek, zrno

Polygonální

mnohoúhelníkový