Futrál

Význam: pouzdro, schránka

Další cizí slova

Planetoid

planetka, asteroid

Stoik

vyrovnaný, klidný člověk; stoupenec stoicizmu

Forma

vzor, podoba, vzhled;1. to, co věc tvaruje; 2. způsob provedení, jednání, projevu; 3. kondice, dobrý stav a výkonnost; 4. společenské zvyklosti a chování

Isoecho

elektrický obvod meteorologického radaru

Rauš

opojení, špička

Konstituovat

ustanovit, ustanovovat, zřídit, zřizovat