Fyziognomika

Význam: nauka zkoumající souvislosti mezi fyziognomií a povahovými vlastnostmi jedince

Další cizí slova

Kraniostenosa

deformace lebky z předčasného srůstu lebečních švů

Abortus

potrat, vybavení plodu s obaly z dělohy před ukončením 28. týdne těhotenství

Polární látky

Výklad hesla polární látky - látky, v jejichž molekulách je nerovnoměrně rozdělen elektrický náboj, lze tedy v molekule rozlišit kladnou a zápornou oblast (pól). Kladné a záporné póly takových molekul se proto přitahují. Biologicky nejvýznamnější p. látko

Kausální

příčinný

Varianta

1. proměnná veličina; 2. obměna

Akmé

vyvrcholení nějakého děje, procesu