Fyziokratismus

Význam: ekonomická teorie považující za hlavní zdroj bohatství zemědělskou výrobu

Další cizí slova

Gravitest

těhotenský test

Homo [homó]

člověk

Berl-beri

onemocnění způsobené nedostatkem vitaminu B

Premisa

předpoklad; první, výchozí část úsudku; propozice

Miocén

oddělení mladších třetihor

Trojný bod

trojný bod látky je teplota a tlak, při kterých současně existují za termodynamické rovnováhy všech tří skupenství této látky (kapalné, plynne a pevné)