Garmond

Význam: písmo o velikosti 10 bodů

Další cizí slova

Ambona

vyvýšené místo, řečnická tribuna ve starokřesťanských chrámech

Konverse

přeměna, změna, obrat

Dimorfizmus

dvoutvárnost, výskyt jednoho druhu organizmu ve dvou morfologicky různých formách

Specialista

odborník

Univerzalizmus

všestrannost, všeobecné stanovisko; snaha obsáhnout všechno; pokládání světa za nadřazený celek

Prosektura

místnost, kde se provádějí patologicko-anatomické pitvy