Gejzír

Význam: pramen vystřikující periodicky horkou vodu s vodní párou způsobený přetlakem par v dutinách pod zemským povrchem

Další cizí slova

Centaur [kentaur]

bytost řecké mytologie (napůl člověk a napůl kůň)

Montanistika

nauka o hornictví

Atomizace

1. rozklad na atomy; 2. drobení, rozdrobení, tříštění

Grobián

hrubec, obhroublý člověk

Fonologie

nauka o zvukových prostředcích jazyka

Kogenerace

kogenerační jednotka: zařízení, které slouží k vytápění a zároveň vyrábí elektřinu.