Gemara

Význam: druhá část talmudu, sbírka výkladů a doplňků mišny

Další cizí slova

EKG

elektrokardiografie

Afilace

přičlenění, přidružení; pobočka nebo samostatný, ale podřízený (ovládaný) subjekt, podnik

Signovat

opatřovat signaturou, parafou, šifrou, značkou, podpisem

Konkáva

vyhloubenina

Adverbální

závislý na slovese

Panem et circenses

chléb a hry