Genius loci

Význam: duch vládnoucí na určitém místě

Další cizí slova

Trio

hudební skladba pro tři zpěváky nebo pro tři nástroje, tercet; soubor tří hudebníků nebo zpěváků, terceto

Usurpovat

činit někomu příkoří, využívat ho, utlačovat

Kryogenní

mrazový, vzniklý působením mrazu

Okr

nerostné nebo umělé barvivo žluté až hnědé barvy

Morfogeneze

vývoj tvaru, změna tvarových vlastností

Fylogenie

nauka o vývoji živočichů a rostlin