Gojim

Význam: hebrejský termín pro příslušníka nežidovského národa nebo náboženství

Další cizí slova

Balsa

měkké, velmi lehké dřevo z jihoamerického stromu používané zejm. na stavbu leteckých modelů

Infinitismus

názor o nekonečnosti světa, kosmu, času, prostoru

Amplion

zařízení zesilující zvuk

Stúpa

orientální stupňovitě se zužující věžovitá buddhistická chrámová stavba, dagoba, pagoda

Spazmo-

první část složených slov mající význam křeč, křečový

Callanetics [kelenetyks]

sportovní program, metodika, založená na mnohonásobném opakování určitých posilovacích cviků