Gonfalon

Význam: prapor upevněný na příčném ráhnu a nošený v církevních procesích, tzv. Korouhev

Další cizí slova

Gorgonský

obludný, hrůzostrašný

Kartomancie

věštění, hádání z karet

Studio

prostory pro natáčení,eventuálně i pro vysílání; experimentální divadelní scéna nebo umělecká skupina

Brumendo

bručivý zpěv beze slov a se zavřenými ústy

Rubato

hud. v nepravidelném, uvolněném tempu

Piano

hud. tiše; klavír s vodorovně vedenými strunami