Gonochorismus

Význam: oddělené pohlaví

Další cizí slova

Frigidní

chladný (pohlavně, citově); mrazivý

Precedens

předchozí případ, skutek, soudní rozhodnutí, které slouží jako model pro něco podobného v budoucnosti

Sukubus

smilná čarodějnice, ženský démon

Flirt

nezávazný milostný zájem, flirtování

Radista

člověk obsluhující rádiovou stanici

Termodifuse

tepelná difuze