Gotizovat

Význam: napodobovat gotický sloh

Další cizí slova

Team [tým]

družstvo, skupina

Torak-

první část složených slov mající význam hrudník, hrudníkový, hruď, hrudní

Typisace

1. omezování velkého počtu výrobků výběrem užšího počtu výrobků podle nejvhodnějších parametrů a hospodářské potřeby; usměrnění činnosti na určitý okruh, druh; 2. roztřídění podle typů

Cholagogum

látka zvyšující vylučování žluči nebo urychlující vyprazdňování žlučníku

Responsorium

přednesová hudební forma, při níž se střídá sólový zpěv a odpovědi sboru rest, zbytek, zůstatek; nedokončená práce; nedoplatek

Kognece

právo pokrevní příbuzenství; příbuznost