Grafie

Význam: druhá část složených slov mající význam zapisující, zaznamenávající přístroj, zařízení vání, kreslení, tisk

Další cizí slova

Rhizo-

první část složených slov mající význam kořen

Nodus

uzlina, uzel; kulovitý článek na dříku bohoslužebných nádob, ořech

Akuzativ

při skloňování čtvrtý pád

Nacismus

nacionální socializmus; německý národní socializmus A. Hitlera

Desorientace

ztráta orientace, bezradnost; úmyslné uvádění ve zmatek

Féerie

výpravná divadelní hra s fantastickými ději a postavami; cirkusové představení s dějem a překvapivými prvky; kouzelný výjev