Grafikon

Význam: přehledné znázornění postupů, dějů, pracovního plánu

Další cizí slova

Koiné

nadnářeční útvar staré řečtiny ; obecná podoba jazyka

Folklor

část lidové kultury zahrnující slovesné, hudební, dramatické a taneční projevy; lidová kultura vůbec

Baccarat [bakarat]

stará karetní hra

Pakfong

alpaka

Chetitologie

obor zabývající se jazykem,historií a kulturou Chetitů

Kancóna

forma milostné písně nebo básně