Grant

Význam: finanční podpora přidělená grantovou komisí na určitý výzkumný projekt

Další cizí slova

Zen buddhizmus

zenová filozofie, náboženský a filozofický systém vycházející z vlastních prožitků, z vlastní zkušenosti

Disput

rozprava, debata, odborná diskuze

Gypsofilní

rostoucí na půdách bohatých na sádrovec

Kapitula

sbor kanovníků

Tabuizace

vylučování, odstraňování slov nebo témat z řeči, komunikace, jazyka, zorného pole, tabuizování

Disulfid

organická sloučenina, v níž jsou na vzájemně spojených atomech síry vázané uhlovodíkové skupiny