Granulom

Význam: ohraničený zánět uzlíkového tvaru,charakteristického složení

Další cizí slova

Extensometr

průtahoměr

Globulin

jednoduchá bílkovina v krevní plazmě

Frigidita

chladnost, frigidnost (obv. ve spojení pohlavní frigidita)

Entente [antánt]

vztah porozumění a shody v politických otázkách mezi státy

Thonet

nábytek z ohýbaného dřeva

Dekáda

soubor deseti prvků, období deseti dnů, desetiletí