Groteska

Význam: 1. humoristický umělecký útvar; 2. komická událost; 3. druh ornamentu

Další cizí slova

Čedar

tvrdý sýr výrazné chuti

Emerze

1. vynoření, objevení se; 2. konec zatmění, zákrytu, vystoupení ze stínu planety

Patofysiologie

nauka o chorobných pochodech a změnách funkcí organizmu v průběhu nemoci

Virtuální

zdánlivý, možný, potenciální; neskutečný, v tento okamžik neexistující; libovolné, nekonečně malý

Panspermismus

hypotéza o přenosu zárodků života mezi kosmickými tělesy, panspermie

Skald

středověký skandinávský pěvec hrdinských písní