Guideline [gajdlajn]

Význam: doporučený postup

Další cizí slova

Videotechnika

obor zabývající se snímáním, záznamem a reprodukcí televizního obrazu, obrazová televizní technika

Telekinetika

nauka o telekinezi

Termografie

zobrazovací technika využívající k vytvoření obrazu změny fyzikálních nebo chemických vlastností tepelně citlivých látek; tepelný přenos barviva z kopírovací pásky, listu

Nimbus

svatozář, gloriola, aureola; proslulost; již nepoužívané označení pro dešťová nebo sněhová oblaka

Schematický

naznačený schématem podle schématu; zjednodušený

Hulán

1. jízdní voják, ulán; 2. český lidový tanec