Halogen

Význam: chemický prvek sedmé hlavní skupiny periodického systému prvků

Další cizí slova

Mikrofon

elektroakustický měnič mechanických kmitů membrány vyvolané zvukem na elektrické

Apartment

zařízená hotelová bytová jednotka s příslušenstvím

Negramotnost

nevzdělanost; neznalost čtení a psaní; nekulturnost

Mollový

související s hudební tóninou moll

Obsedantní

nutkavý, vtíravý

Tomo-

první část složených slov mající význam řez, řízný, ostrý