Haplografie

Význam: chyba opisovače textu, např. vynechání části textu, přeskočení řádku

Další cizí slova

Skandinavismus-

hnutí za kulturní, politické a ekonomické sjednocení skandinávských zemí (Dánska, Norska a Švédska) v 19. stol.

Falometrie

měření fyziologických reakcí penisu (objem, obvod, teplota aj.). Užívá se k diagnostice sexuální orientace, parafilií nebo sexuálních dysfunkcí. Systematicky začal používat český sexuolog Kurt Freund začátkem 50. let dvacátého století.

Karneval

lidová zábava, průvod, maškarní ples

Traveller's cheque [trevelrs ček]

cestovní bankovní šek

Priorita

prvenství, prvotnost; časová předchůdnost, přednostní nárok, věc mající přednost

Ireálný

nereálný, neskutečný, neuskutečnitelný, vymyšlený