Haplografie

Význam: chyba opisovače textu, např. vynechání části textu, přeskočení řádku

Další cizí slova

Atribut

neodlučitelná vlastnost, podstatný znak; přívlastek

Avitaminosa

onemocnění způsobené nedostatkem vitamínů

Monopol

výhradní právo, rozhodující postavení subjektu v určité oblasti, zejm. hospodářské

Dimenze

rozměr, rozsah; zaměření

Sonora

sonorní hláska, sonanta, likvida

Remitent

1. kdo vrací neprodané výtisky jako remitendu; 2. první vlastník směnky, jemuž má být zaplaceno