Haplologie

Význam: vynechávání hlásek, slabik nebo hláskových skupin při nepečlivé výslovnosti a rychlé řeči

Další cizí slova

Manýra

bezduchý zaběhnutý způsob tvorby opakující stále tutéž formální a technickou zkušenost; společenské vystupování, chování, způsoby

Sémiologie

sémiotika

Bato-

první část složených slov mající význam hloubka, hluboký

Koncesionář

držitel koncese

Autokar

turistický autobus

Stylizovat

sestavovat, formulovat; upravit v určitém stylu; přetvářet