Heliocentrizmus

Význam: teorie pokládající Slunce za střed vesmíru

Další cizí slova

Sylabizmus

princip uspořádání verše na základě ustáleného počtu slabik v něm

Bhakti

oddaná služba bohu Kršnovi, který je totožný se světem

Eurytmie

soulad, harmonie, vyrovnanost částí a celku

Perfidní

zrádný, věrolomný, proradný

Alternát

člen delegace určený k případnému střídání jiného účastníka; zásada ve střídání pořadí podpisů smluvních stran na mezinárodní smlouvě

Sezam

jednoletá bylina pěstovaná pro olejnatá semena