Heliofyt

Význam: světlomilná rostlina

Další cizí slova

Tajfun

místní název pro vyvinuté tropické cyklony, mohutné vichřice vznikající v jihozápadní části Tichého oceánu

Absoluce

odpuštění hříchů; právo upuštění od potrestání

Kabinet

1. pracovna; malý pokojík 2. místnost pro učební pomůcky, sbírky; 3. obv. umělecky zpracovaná skříň nebo skříňka s mnoha přihrádkami a zásuvkami pro úschovu dokumentů,šperků ap.; 4. vláda nebo část vlády,

Ergo sum [ko tó ergó sum]

myslím, tedy jsem; Descartovo východisko

Hidžra

opuštění;1. nucený odchod Muhammada z Mekky; 2. masová emigrace, únik

Relativizmus

názor o podmíněnosti (relativitě) poznání, hodnot nebo morálních norem