Hemolymfa

Význam: krevní tekutina v těle bezobratlých, krvomíza

Další cizí slova

Infámie

pohana, potupa

Disponovat

něčím volně nakládat, rozhodovat o užití; rozvrhovat, rozmísťovat

Rádža

nižší úředník nebo šlechtic v jižní a jihovýchodní Asii

Schizotymní

introvertní, uzavřený, citlivý, rozporuplný člověk

Transkontinentální

procházející celým kontinentem, na opačném konci kontinentu

Spinalgie

bolestivost páteře